O firmie |   Kontakt  |  Katalog  
Phenix Sp. z .o.o ul. Kierbedzia 4  00-728 Warszawa        
tel.(22) 644 76 66, (22 )644 76 67, (22)497 99 99, fax(22) 641 36 00            
 
 
      Strona Główna
      O firmie
      Kontakt
      Katalog akcesoria
      Katalog foteliki
      Aktualności
      Archiwum
      Aktualnie
      realizowane
      Karty
      charakterystyki
      Zdjęcia
      Prezentacja
      inwestycji 8.2MASZYNY
 

 
ABOUT US

 

                                                                                                                                                               

PHENIX SP. Z O.O. REALIZUJE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 „WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B” OSI PRIORYTETOWEJ 8 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 – 2013.


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.


Tytuł projektu: Stworzenie systemu do automatyzacji procesów biznesowych łączących Wnioskodawcę z Partnerami objętymi projektem
.
Wartość projektu:
964 200,00 PLN
Wartość wsparcia ze środków UE:
482 450,00 PLN
Okres realizacji projektu:
1.09.2014 – 30.11.2015


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 


Projekt polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu integrującego PLATFORMA B2B PHENIX integrującego zarządzanie procesami w zakresie zamówień i wykonawstwa produktów będących w ofercie Wnioskodawcy, dzięki której firma PHENIX  Sp. z o.o.  może efektywniej współpracować z Partnerami objętymi projektem.

 

Zakres projektu:

·         Zmiany organizacyjne pozwalające na wdrożenie projektu systemu integrującego PLATFORMA B2B PHENIX

·         Automatyzacja współpracy z Partnerami w zakresie:

o    przesyłanie zamówień, w których automatycznie powstaje zamówienie Partnera,

o    przesyłanie zmian w zamówieniu, wprowadzonych zarówno przez Partnera i Phenix,

o    przesyłanie informacji o zrealizowanych zamówieniach – wysyłki,

o    zamówienia materiałów i surowców potrzebnych do wykonania zlecenia,

o    przesyłanie wystawionych przez faktur,

o    korespondencja dotycząca danego zamówienia/faktury

-  zmiany,

-  potwierdzenia,

-  płatności,

-  monity,

-  reklamacje.

·         Automatyzacja współpracy z Partnerami w zakresie:

o    obsługi ofertowania,

o    obsługi przetargów,

o    obsługi e-faktur,

o    wymiany danych EDI

o    obsługi reklamacji,

o    raportowania.

 

Projekt polega na zleceniu opracowania i wdrożenia platformy B2B, dzięki której firma Phenix będzie mogła efektywniej współpracować ze swoimi Partnerami.

System powstały w wyniku realizacji projektu będzie automatyzować obieg dokumentów pomiędzy firmą Phenix i Partnerami, dzięki czemu:

Ø  W znaczący sposób zostaną obniżone koszty obsługi,

Ø  Skrócony zostanie czas konieczny do ewidencji zdarzeń gospodarczych,

Ø  Zmniejszona zostanie liczba potencjalnych pomyłek, dzięki czemu polepszy się jakość obsługi Partnerów.

 

Procesy realizowane w ramach wdrożonego systemu:

1.    Proces pozyskania zamówienia

2.    Proces realizacji zamówienia

3.    Proces zamawiania materiałów i surowców

4.    Proces zgłaszania i obsługi reklamacji

 

Zorganizuj pracę swoją i swojej firmy

CRM / ERP Berberis -

Zdefiniuj procedury CRM i ERP.

Korzystaj z wbudowanej poczty i firmowego komunikatora.

Przekazuj zadania i dokumenty innym osobom w firmie.

Monitoruj obieg zdarzeń.

 

Kontaktuj się z klientami

CRM / ERP

 

Rejestruj kontakty w twoim CRM.

Otrzymuj przypomnienia.

Planuj i analizuj sprzedaż.