O firmie |   Kontakt  |  Katalog  
Phenix Sp. z .o.o ul. Kierbedzia 4  00-728 Warszawa        
tel.(22) 644 76 66, (22 )644 76 67, (22)497 99 99, fax(22) 641 36 00            
 
 
      Strona Główna
      O firmie
      Kontakt
      Katalog akcesoria
      Katalog foteliki
      Aktualności
      Archiwum
      Aktualnie
      realizowane
      Karty
      charakterystyki
      Zdjęcia
      Prezentacja
      inwestycji 8.2MASZYNY
 

 
ABOUT US

 

Firma Phenix realizuje następujące projekty:

 


 

PHENIX Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DZIAŁANIA 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesU typu B2B” osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Dotacje na innowacje.  Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Tytuł projektu: Stworzenie systemu do automatyzacji procesów biznesowych łączących Wnioskodawcę z Partnerami objętymi projektem

.

Wartość projektu: 964 200,00 PLN

Wartość wsparcia ze środków UE: 482 450,00 PLN

Okres realizacji projektu: 1.09.2014 – 30.11.2015

 

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 Firma PHENIX Sp. z o. o. informuje o realizacji projektu w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 1.8 pt. „Dostosowanie przedsiębiorstwa PHENIX Sp. z o.o. do normatyw BAT poprzez zakup innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię przetwarzania tworzyw polimerycznych mającej na celu ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych”
1.Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nazwa Projektu:    Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uczestnictwo w imprezach wystawienniczo- targowych oraz misjach gospodarczych. 

Nr projektu:         PPMA.01.07.00-14-026/11

Konkurs został rozstrzygnięty do realizacji wybrano firmy: Flugo Sp. z o.o   oraz firmę C&C-Center Rakoczy i Partnerzy  sp. jawna


2. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nazwa Projektu:  Dostosowanie przedsiębiorstwa PHENIX Sp. z o.o.  do normatyw BAT poprzez zakup innowacyjnej maszyny wykorzystującej technologię przetwarzania tworzyw  polimerycznych mającej na celu ograniczenie ilości odpadów produkcyjnych.

Nr projektu:         PPMA.01.08.00-14-010/11

Konkurs został rozstrzygnięty. Do realizacji wybrano firmę: JM Poland Sp. z o.o.